តើអ្វីជាពុទ្ធិ?

(PUTHI)ពុទ្ធិ​ជាយុទ្ធនាការដែលមានគោលបំណងផ្សារភ្ជាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យចេះការពារខ្លួនលើប្រពន្ធអ៊ីនធឺណិត ដោយចែករំលែកចំណេះដឹងលើប្រធានបទសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ចុះឈ្មោះ

ចក្ខុវិស័យ

...

ស្របជាមួយនឹងកំណើនខាងបច្ចេកវិទ្យា សន្តិសុខ​នៅលើប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិតកាន់តែមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ សុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិតមិនមែនគ្រាន់សំដៅលើការពារឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចឬទិន្នន័យអនឡាញរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេ វាគឺជាការការពារនិងការគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណរបស់យើង។ ចំណេះដឹងលើប្រធានបទសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានកម្រិត ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមនិសិ្សតមួយក្រុមផ្តួចផ្តើមគំនិតបង្កើតឡើងនូវយុទ្ធនាការពុទ្ធិ។

ពួកយើងមានគោលបំណងផ្សារភ្ជាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យចេះការពារខ្លួនលើប្រពន្ធអ៊ីនធឺណិត ដោយចែករំលែកគន្លឹះដើម្បីការពារអត្តសញ្ញាណអនឡាយរបស់ពួកគេ។ ពុទ្ធិនឹងមានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតដោយឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីការពារខ្លួនអ្នក និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។

គោលដៅ

វេទិកាសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិត


ផ្តល់វេទិកាសិក្សាអនឡាញដ៏រឹងមាំមួយដោយឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីអប់រំអំពីសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិត

ចុះឈ្មោះ

សិក្ខាសាលា


សិក្ខាសាលាដែលរៀបចំឡើងនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យធំៗនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

ព៍ត័មាន


វាគ្មិនរបស់យើងគឺ លោក សុខ ចិន្ដា ដែលជាCybersecurity consultant and risk advisory នៅក្រុមហ៊ុន Big4Firm


ព័ត៌មាន​បន្ថែម

“វាធ្លាប់កើតឡើងទៅលើសមាជិកគ្រួសារខ្ញុំ... មិត្តភក្តិខ្ញុំ... គ្រូរបស់ខ្ញុំ...”


ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បណ្តំរូបភាព

Image 1 Image 2 Image 3 Image 5 Image 5 Image 5 Image 5 Image 4

នាំមក​ជូន​​ដោយ

ដៃគូសហការ

...
American University of Phnom Penh
SnoopEDU
Ministry of Post & Communication
Kakvei
ICBA

ក្រុមការងារ


Member 1

Raksa Ma

Member 2

Sothyro Meas

Member 3

Ratanakvesal Thong

Member 4

Sokunvatey Meas

Member 4

Phallamonunhh Chun

Member 4

David Vicheth

Member 4

Vannarong Hourn

Member 4

VanWilliam Meng

Member 4

Sreypich Bun

Member 4

Damian Lengdy

Member 4

Senghak Lim